dilluns, 23 de febrer de 2015

Fors i plantes del Pirineu Català. (1a part)

          

                                                           iris xiphioides. (Lliri del Pirineus)

                                          
                                                        lilium martagon. (Marcòlic vermell)


 lilium pyrenaicus. (marcòlic groc)


genciana vera.


 genciana de burser.


pulsatilla alpina. (herba del vent)


ajuga pyramidalis. (búgula piramidal)


 Ramonda myconi. (orella d'ós)


Phyteuma spicatum. (Fiteuma pirinenc)


sempervivum montanum. (herba sempreviva)


                                                        polygonum bistorta. (bistorta)


tragopogon pratensis. (barba cabruna)


rhinanthus pumilus. (fonollada)


3 comentaris: